...

 

Ingrid Carpentier ©

Egyptische Cartouche

Een orakel van oude Egyptische magie:

Egyptische Cartouche

 

Het woord 'Cartouche' is van oorsprong Frans

en stelt een ovaal of langwerpig figuur voor,

vooral als het te maken heeft met Egyptische monumenten of papyri,

die de naam bevatten van een vorst of ander persoon met status.

 

Derhalve werd het woord 'Cartouche' gekozen voor dit orakel omdat dit orakel die archetypische energieën in zich heeft dit bekend waren bij, en begrepen werden door de oude Egyptenaren, en ze vorm geeft in identiteiten die in de hedendaagse wereld begrepen worden.

 

Cartouche functioneert ook als een brug tussen alledaagse dingen en het Hogere Zelf, wat het sterk deel uit doet maken van het Aquarius Tijdperk, het tijdperk van de individuele verantwoordelijkheid.

 

De initiatie in Cartouche helpt je om met de Egyptische symbolen te werken of helpt je bij de interpretatie van een kaartlegging met de Cartouche kaarten. Deze kaartset met bijhorend boek werd oorspronkelijk geschreven en uitgewerkt door Murry Hope.

 

Elke kaart kan worden gebruikt voor meditatie, voorspellen, healing, een magisch doel, voor het gebruik als talisman, of als orakel. Elke kaart kan inzicht verschaffen in dromen, bij familiale of emotionele problemen, bij financiële of zakelijke dingen, bij healing en gezondheid, bij werk en vaardigheden, bij bescherming, zoeken naar spiritualiteit, of één van de vele andere levensvragen.

Cartouche is gebaseerd op een oude Egyptische (of nog oudere) wetenschap en moet niet verward worden met Tarot. Cartouche bestaat uit 25 kaarten.

 

De oude Egyptische afbeeldingen op de kaarten geven de essentie weer van de krachten of energieën die het universum regeren. Velen geloven dat de Egyptenaren hun wetenschap van deze krachten hebben geleerd van een nog eerdere beschaving, die deze op haar beurt weer heeft doorgekregen van buitenaardse wezens van het Sirius sterrenstelsel.

 

De symbolen, kleuren en betekenissen van de kaarten komen zowel overeen met afbeeldingen gevonden op Egyptische tempels, piramides en graven, als met een geheime mysterieuze traditie die van eeuw tot eeuw overgeleverd wordt.

 

De psychologische principes die de symbolen op de kaarten voorstellen relateren naar alle niveaus van menselijke beleving. Elk symbool is zorgvuldig ingesteld op het eigen respectievelijke energieveld, straal of vibratie.

 

De archetypische principes die in Cartouche worden gebruikt zijn universeel, en niet speciaal eigendom van een tijdperk of bewustzijn: De Moeder, De Vader, De Familie, Kracht, Liefde, Creativiteit en Vruchtbaarheid zijn allen fundamenteel voor de menselijke natuur en alle levende dingen in elke periode van de geschiedenis. In de basis veranderen mensen niet, ze hebben misschien hun ethiek aangepast als zij zich ontwikkelen, maar de aanvankelijke identiteit van de collectieve ziel, en elk individu, blijft gelijk. Geheimzinnige bronnen leren ons dat verscheidenheid in zielenleeftijd hier op aarde veel groter is dan op gelijksoortige planeten. Resultaat hiervan is dat er hele jonge, kinderachtige zielen zijn aan het begin van het spectrum; maar wijze, volwassen zielen aan het andere einde en de meerderheid ergens daartussen in.

 

Cartouche omarmt alle zielen. Dus je hoeft niet wijs, slim of spiritueel perfect te zijn om van de voordelen te genieten. Sterker nog, als je het wijs gebruikt zal het helpen om op elk niveau persoonlijke ontwikkeling door te maken.

 

De Egyptische Cartouche Inwijding, 25 inwijdingen in totaal, bestaande uit de Cartouche Yod + 24 Cartouche energieën/kaarten.

De Egyptische Cartouche orakelset bestaat uit 25 kaarten, doch van de Set energie/kaart ontvang je geen inwijding. Dit is de energie van  oppositie, vertraging, enz. Het is absoluut af te raden om deze energie te gebruiken voor inwijding.

Er worden ook Egyptische Cartouche meditaties gegeven. Deze meditaties laten de inwijdingen dieper doordringen of het is een goede voorbereiding voor het ontvangen van de Inwijdingen; of het is een kans om te proeven van deze Oud-Egyptische energieën. Iedereen mag deelnemen aan deze meditaties. Voor meer info kijk hier.

Onderaan deze pagina vind je meer info over de inwijdingscursus.

 

De 25 kaarten

 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de kaarten: hun Egyptische identiteit en steekwoorden voor directe verwijzing.

 

1. Osiris

God Koning; God van het Licht

Wijsheid, gerechtigheid, integriteit, stabiliteit,

repect voor hen die ouder en wijzer zijn; verantwoordelijkeheid.

 

2. Isis

Vrouw van Osiris, moeder van Horus en Bast,

beschermvrouwe van de Magie

De magische kunst, medeleven, zorg,

hartelijkheid, moederliefde, doorzettingsvermogen.

 

3. Horus

De zoon van Isis en Osiris, broer van Bast, de verlosser,

beschermheer van huizen en families.

Fysieke heling, moed, heldhaftigheid, harmonie, k

unst, schoonheid, creativiteit, de familie.

 

4. Bast

Tweelingzus van Horus, Godin van de vreugde, Beschermvrouwe van katten

Intuïtie, voorzichtigheid, bescherming, toewijding,

mentale healing, gulheid, gratie, vreugde en geluk.

 

5. Thoth

Meester van de tijd, bewaarder van de 'Akasha Kronieken',

schrijver van de goden, beschermheer van de healers.

Lot/Karma, healing/gezondheid, wet, wetenschap, onderwijs.

 

6. Hathor

Goding van de Schoonheid, liefde en kracht, berschermheilige van de vrouwen

Standvastigheid, voeding, vrouwelijkheid, astrologie, organisatie, vertrouwen.

 

7. Nephtys

De verborgene, de onthuller, zus van Isis, vrouw van Set, moeder van Anubis

Mystiek, ontvankelijkheid, paranormale gaven, kalmte, gereserveerdheid.

 

8. Ptah

Architect van het universum, berschermer van de mannen

Ingenieusheid, mannelijkheid, vakbekwaamheid, inventiviteit, handigheid.

 

9. Anubis

De berschermer en bewaker, de goddelijke grapjas, de opener van wegen

Diplomatiek, navigatie, humor, bescherming op alle niveaus.

 

10. Set

(deze kaart wordt niet geïnitieerd, gezien het destructieve karakter ervan)

Prins van de duisternis, vijand van Osiris en Horus

Oppositie en vertraging, problemen op alle niveaus.

 

11. Vuur

Duamutef, een van de vier zonen van Horus

Energie, creativiteit, trouw, moed, vurigheid.

 

12. Lucht

Qebhsnuf, een van de vier zonen van Horus

Intellect, reizen, communicatie, snelheid, handel.

 

13. Water

Imsety, een van de vier zonen van Horus

De emoties, soepelheid, sympathie, hoe iemand het leven reflecteert.

 

14. Aarde

Hapi, een van de vier zonen van Horus

Industrie, zuinigheid, conservatief, geld,

bezittingen, praktisch, alle groeiende dingen.

 

15. Sirius

Heilige ster van de ouden

Universeel bewustzijn, ruimtereizen, pionieren,

avontuur, uithoudingsvermogen, fysieke kracht.

 

16. Lotus

Huis van de vier zonen van Horus

Continuïteit, meditatie, vreedzaamheid.

 

17. Herdersstaf en dorsvlegel

Embleem van de autoriteit van de Farao's

Zelfdiscipline, autoriteit, wereldse status.

 

18. Uraeus

Het ordeteken van priesterlijke wijsheid

Occulte bedrevenheid, scherpzinnigheid, eerlijkheid.

 

19. Gevleugelde schijf

Embleem van de vlucht van de geest naar hogere sferen

Goddelijke leiding, inspiratie, prestatie.

 

20. De Tweeling

Shu en Tefnut, de tweeling Leeuwen Goden

Polariteit, integratie, partnerschap, huwelijk

 

21. Sfinx

Hamarkhis, personificatie van de rijzende Zon

Geheimzinnigheid, observatie, liefde voor dieren, geduld

 

22. Scarabee

Khepera, god van de wederopstandig en onsterfelijkheid

Vernieuwing, aanpassingsvermogen, acceptatie.

 

23. Piramide

Symbool van de evolutie van de Ziel door de tijd

Initiatie, tijdloosheid, behoud.

 

24. Ankh

De macht van de Goden om de deur van onsterfelijkheid te openen

Levenskracht, begrip, emotionele liefde.

 

25. Gesp van Isis

Een bewerkte steen, gezegd door sommigen dat het de Yoni voorstelt

Loyaliteit, vruchtbaarheid, groei met een (op)offer(ing).

 

Aan Seichem Masters wordt aangeleerd hoe de inwijdingen doorgegeven worden.

 

De datums vind je terug op de Agenda:

Meestal wordt deze cursus gegeven op vraag, individueel of in groep.

 

Als je vragen hebt mag je me altijd contacteren.

Home

Agenda