...

 

Ingrid Carpentier ©

Esoterische Healing

Home

Agenda

Esoterische Heling

 

Wat is Esoterie?

Op zich zou ik zeggen:

“Kijk naar de foto’s op deze pagina”

Dàt is esoterie!

“Het Leven

Van Binnen naar Buiten.”

Bloemen geven dit prachtig weer.

Als de knop openbloeit

Zie je pas de mogelijkheden

De Kracht en de Schoonheid.

 

“Esoterisch” is een woord dat uit het Grieks komt, waarbij ‘eso’ ‘binnenin’ en

esoteriko’‘ van binnenuit’ betekent.

Esoterische heling betekent gezond maken van binnenuit.

 

Als ik spreek over esoterische heling en reading, dan heb ik het o.a. over de leringen van de Tibetaan

in de werken van A. Bailey, over de 7 Stralen en de Meesters, over de kosmos,

het universum, de planeten, de zielen, de mensen, de dieren, de planten en de mineralen.

De bedoeling is om al wat leeft in balans, in harmonie met elkaar te brengen,

zodat er vrede en vreugde kan zijn binnenin de mens, de planeet, het universum...

 

Esoterische heling gebeurt van binnenuit, vanuit de ziel.

Vanuit esoterisch standpunt kan heling pas plaatsvinden als de ziel betrokken is.

Iedereen wordt aangestuurd door een ziel., en de ziel wil zich vrijmaken.  

Het is de ziel die ons blijft stimuleren om gezond te leven

en om een gelukkig mens te zijn of te worden.

Het is de ziel die ons blijft stimuleren om vrede en vreugde op aarde te brengen.

De ziel is de aandrijvende kracht van de mens om “hemel op aarde” te brengen.

Vandaar dat heling dient te gebeuren in verbinding met de ziel,

zowel door de heler als voor de ontvanger van de heling.

 

Alzo is het begrijpelijk dat ziekten, onbalans en disharmonie

hun oorsprong vinden in een gebrekkig zielencontact.

Tijdens esoterische heling wordt deze verbinding stap voor stap hersteld.

 

Net zoals esoterische healing gebeurt vanuit de ziel, gebeurt een esoterische reading (channeling) ook middels de ziel. Een zielenreading heeft niets van doen met waarzeggerij, voorspellingen en stellen van diagnoses. Bij een esoterische reading is het zieleninformatie die wordt vrijgegeven.

Ik mag dan als het ware een kijkje nemen in de ziel en een tip van de sluier oplichten.

Dit werkt informatief en verduidelijkend.

Weet dat elk leven geleefd en beleefd moet worden. De keuzes hiertoe maak je zelf!

Ik kan als channel enkel de weg wijzen; je moet em wel zelf lopen.

 

Cursussen

De cursussen, workshops en meditaties die ik aanbied

zijn voornamelijk gericht op:

 

Verdieping van de verbinding met de ziel;

Verruiming van het bewust-zijn;

 

Waardoor je ontdekt wie je wèl bent;

En waarvoor je hier wèl bent;

Waar jouw noden liggen;

Waar jouw geschenken en talenten liggen.

 

Door dit alles kom je in balans, in harmonie met jezelf en je omgeving,

Met als resultaat een gezond, vreugde- en vredevol leven.

 

Jouw uitstraling raakt dan anderen in hun hart,

Waardoor zij op hun beurt op ontdekking kunnen gaan naar hun ziel,

Met als resultaat een gezond, vreugde- en vredevol leven.

.

Zij kunnen dan op hun beurt ...

...

Alzo word je een Ware Lichtwerker!

 

Esoterische Healing en Reading komen uitgebreid aan bod bij de

Themadagen, de Verdiepingscursus Extra en de Meditaties.

 

 

Consultaties Esoterische Heling & Reading

Individuele begeleiding.

 

Een consultatie voor Esoterische Reading.

Dit is een  uitgebreide kosmische reading/channeling.

Hier worden je vragen beantwoord vanuit de ziel zodat dingen duidelijk worden.

De info wordt uitgetypt en meegegeven.

Voor alle duidelijkheid: ik doe geen voorspellingen en stel geen diagnoses.

Duurtijd:  max 1 uur

Bijdrage: 40 €

 

Een consultatie voor Esoterische Heling.

Zielsgerichte esoterische heling

Duurtijd:  max 1 uur.

Bijdrage: 40 €

 

Je kan ook een afspraak maken voor beiden, direct na elkaar.

Duurtijd: max 2 uur

Bijdrage: 70 €

 

 

Esoterie, de 7 Stralen, de Meesters,

de leringen van de Tibetaan via de werken van A. Bailey, enz... hebben mij altijd geboeid.

Het was een gevoel van ‘vertrouwde materie’.

Na vele jaren van opleidingen in diverse andere stromingen en methoden,

met verschillende innerlijke ervaringen en zielengroei,

kwam ik dan in contact met Jan Gyselinck, spiritueel leraar, gespecialiseerd in de esoterische leringen,

bij wie ik ondertussen verschillende opleidingen en workshops rond esoterie heb gevolgd.

Hierbij gingen kosmische deuren (verder) open,

door verbindingen welke gelegd of versterkt werden met

de 7 Stralen, de Meesters, de verschillende natuurrijken, Shamballa, etc...

Dankbaar ben ik een kanaal (channel) voor deze energieën, en dankbaar ben ik dat ik deze mag aanwenden om mensen te begeleiden op hun levenspad.