...

 

Ingrid Carpentier ©

Pi-Stone

De Pi-Stone

 

De Pi-stone, Pi-steen of Donutsteen

werd reeds lang in verschillende tradities gebruikt.

 

Hieronder enkele verklaringen en gebruiken van deze

mysterieuze en boeiende steen.

 

De Pi-stone en Munay-Ki, volgens de Inca traditie.

Bij de overdracht van de Munay-Ki Rites wordt een Pi-stone gebruikt. Het is een rituele steen, een gladde platronde steen met een gat in het midden. Het is een heilige geometische vorm.

Een dergelijke steen werd vroeger overal in Noord- en Zuid-Amerika op grote schaal gevonden. Je vindt ze ook in musea. Lange tijd kon men er de betekenis niet van duiden. Nu weten we dat het doorgangen of poorten zijn naar onbegrensde scheppende krachten. Natuurlijk zijn het ook gewoon stenen, want het zijn symbolen.

 

Deze Pi-stone staat symbool voor het hologram van je eigen energielichaam en tegelijktertijd ook voor het netwerk van dimensies waaruit het universum bestaat.

 

Deze steen ontvang je bij de negende Rite, de Rite van Creatie, zodat jij ook op jou beurt kan helpen om deze prachtige rites door te geven als je er klaar voor bent.

 

 

De Pi-stone en in Azië

In de traditie van folklore uit Azië is de donut-steen of Pi-stone gekend als een symbool voor de hemel.

Naar oud gebruik kan je over de steen wrijven als er zich problemen aandienen in je leven. Het zou voorkomen dat de problemen zich manifesteren.

 

 

De Pi-stone en het Zen Boeddhisme

De voorbije 1500 jaren verwezen beoefenaars van het Zen Boeddhisme dikwijls naar deze stenen als een symbool voor karma en de perfecte staat van balans. Deze vorm vertegenwoordigt de natuurlijke neiging van het universum om iemands energie terug te reflecteren naar hemzelf en dient als herinnering aan ‘wat je uitstuurt komt terug’.

 

Daarom, als iemand vriendelijk en edelmoedig is, zullen goede dingen hem overkomen; als iemand gemeen en egoïstisch is, zal enkel tegenslag hem overkomen.

 

Vele Shinto beoefenaars hebben het symbolische concept van deze vorm aangenomen, en het is algemeen geloofd, aangenomen door hen, dat deze stenen geluk brengen aan hun dragers.

 

De Pi-stone en PI-symbool “π”

Misschien is er bij de benaming van de steen eveneens een link met ‘PI’, het symbool wat dient om de omtrek en oppervlakte van een cirkel, een ronde vorm, te berekenen.

Terug naar

Munay-Ki