...

 

Ingrid Carpentier ©

Krachtdieren

Krachtdieren

Slang, jaguar, kolibrie, adelaar/Condor

vier Archetypische Krachtdieren,

Geestesdieren volgens

de Laika’s *

 

Slang: Zuiden

De slang symboliseert kennis, seksualiteit en de helende kracht van de natuur.Het is een universeel archetype: Mozes die de Israëlieten door de woestijn leidde, droeg een staf in de vorm van en slang, die wijsheid vertegenwoordigde; een slang verleidde Eva in het paradijs om de verboden appel van de Boom der Kennis te eten; in het Oosten symboliseert de slang de kundalini-energie; de esculaap, het symbool van medici.In veel verschillende culturen is dit het archetype van de healer. De slang die je leert om je eigen persoonlijke verleden af te schudden zoals zij haar huid afwerpt primaire levenskracht, degene die diep, diep duikt die de weg weet naar de aller-diepste plekken in onszelf en in de onderwereld, ons onbewuste. Zij die in Schoonheid wandelt op de buik van de Moeder. Zij die de weg terug weet naar de Hof van Eden, de plek van Onschuld.

Slangen staan ook symbool voor vruchtbaarheid. In de natuur is vruchtbaarheid het creatieve principe van het vrouwelijke – elke cel in het lichaam wil zich vermeerderen. Als we aan het werk gaan met de energieën van het archetype slang, roepen we het vrouwelijke creatieve principe op, dat onze passie weer kan doen oplaaien.

 

 

Jaguar: Westen

De jaguar is de koning van het Amazone-regenwoud en een belangrijk dier voor de sjamaan in de jungle, omdat het de kracht van de transformatie vertegenwoordigt.

Jaguars worden door de volkeren in het regenwoud traditioneel gezien als de verzorgers van de jungle, omdat ze boven aan de voedselketen staan en geen andere vijanden hebben dan de mens.

Jaguar: Zij die het pad kent over de Regenboogbrug naar de wereld van mysterie Zij die de ondergaande zon verslindt. Zij die ons leert om voorbij angst te gaan, voorbij geweld en de dood voorbij. De archetypische verbinding met de levenskracht van de jungle, waar alles groen is, hoeder van de levenskracht. Verlichte Krijger die geen vijanden heeft hier in deze wereld of in de volgende vertegenwoordigt het Leven/Dood principe en vernieuwing.

 

 

Kolibrie: Noorden

De kolibrie is klein, rusteloos en moedig. Hij laat ons zien hoe je een epische reis van evolutie en groei kunt aangaan. Dat is de meest edele reis die iemand kan maken: de reis naar je geest.

Kolibrie is dat kleine dappere vogeltje.

Als we door de energie van dit archetype worden aangeraakt, worden we op onze eigen epische reis gezet die ons terugleidt naar onze bron, waar onze geest ontstond. Als we niet genoeg tijd, geld of kennis hebben voor wat we proberen te doen, kan de kolibrie-energie ons de moed, kracht en leiding geven die we nodig hebben om te slagen.

Als we het voorbeeld van de kolibrie volgen en onze natuurlijke instincten opwekken om te leren en te onderzoeken, groeit ons leven uit tot een epische queest.

Kolibrie drinkt rechtstreeks van de nectar van het Leven en durft een onmogelijke reis beginnen en volbrengen.

 

 

Adelaar & Condor: Oosten

De adelaar is een krachtig geestesdier dat vooruitzien, duidelijkheid en visie symboliseert. De sjamaan weet dat de adelaar-energie helpt ons het leven te overzien zonder verstrikt te raken in duizenden details. Adelaar-energie kan ons helpen de leidende visie in ons leven te vinden door zowel naar het verleden als naar de toekomst te kijken, ons te helpen begrijpen waar we vandaan komen en wie we worden.

 

De adelaar geeft ons vleugels om naar de hoge bergtoppen te vliegen, ver boven onze banale dagelijkse worstelingen uit. Hij kan enorm scherp zien, met een gezichtsvermogen dat zes keer zo sterk is als dat van de mens. Hij kan een muis zien in een bosje vanaf 600 m hoogte. Hij overziet het geheel, duikt naar beneden en grijpt zonder aarzeling precies wat hij nodig heeft.

De adelaar staat voor het zichzelf overtreffende principe van de natuur.

Hij leidt de loop van de evolutie.

De adelaar laat ons zien dat we niet in onze emotionele behoeftes kunnen voorzien met materiële dingen en dat er een spirituele oplossing is voor elk probleem.

Op de vleugels van de adelaar stijgen we boven onze dagelijkse beslommeringen uit, gaan perspectief zien en kunnen de dingen waarnemen zoals ze werkelijk zijn.

De adelaar omvat met zijn vleugels het hart en leert ons te zien met de ogen van het hart.

 

* Laika’s: zie “Munay-Ki”

Terug naar

Sjamanisme