...

 

Ingrid Carpentier ©

"Lieve zon, overspoel, verwarm en verlicht mij met jouw stralen van Licht, ik aanvaard ze in dankbaarheid, zodat ik op mijn beurt mag helpen met jouw taak:

Licht en warmte geven aan de aarde en haar bewoners."

 

Van harte welkom

Ik ben lid van Naturopathica, wettig erkende beroeps-vereniging voor naturopaten en therapeuten in complementaire alternatieve methodes voor hulpverlening.

 

Beste bezoeker,

 

Reeds vele jaren verdiep ik mij in gezondheid en geluk.

Wetende dat dit een geboorterecht is voor iedereen,

incluis mezelf, ging ik op zoek.

 

Vooral de holistische benadering van een mens;

de natuur van een mens... sprak mij aan.

Ik heb vele cursussen en workshops gevolgd,

alsook verschillende inwijdingen ontvangen.

Bij elke stap die ik nam, en nog neem,

ben ik steeds verwonderd over wat een mens zoveel meer is

dan datgene wat ik vroeger op school geleerd heb,

en wat we zoveel meer kunnen.

 

We hebben allemaal zo’n groot potentieel om gelukkig te kunnen worden en te zijn,

al lijkt het niet altijd zo.

Soms vraagt het om diep naar binnen te durven kijken

en voorbij onze schijnbare grenzen en angsten te durven gaan,

doch de beloning is altijd de moeite waard.

 

Sedert 2003 heb ik een actieve praktijk voor naturopathie,

alwaar ik mensen begeleid op hun weg naar

welbevinden, gezondheid en geluk,

middels de mij aangeleerde therapieën en technieken,

alsook de opgedane ervaringen.

 

Daarnaast geef ik verschillende cursussen, zowel

inwijdingscursussen als workshops.

Dezen zijn er vooral op gericht om jezelf te zuiveren en te helen,

op zelfontwikkeling en intuïtieve ontwikkeling.

Uiteraard kan je de aangeleerde technieken ook toepassen op anderen.

 

Iedereen kan hieraan deelnemen.

Deelnemen helpt je om in balans te komen,

waardoor je rust vindt in jezelf.

Vanuit deze rust kan je dan geluk en een goede gezondheid bevorderen.

Deze cursussen en workshops kunnen een meerwaarde

betekenen voor hen die reeds mensen begeleiden.

 

Zoals je zal kunnen lezen komen de beschreven technieken

uit verschillende tradities en culturen.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat elke traditie

in sé gebaseerd is op dezelfde noemer

en de ene vult de andere aan

of beter gezegd, verduidelijkt de andere.

 

Er is niet één weg,  doch wel één noemer!

 

Ik wens je heel veel geluk en vreugde toe in je leven.

 

Warme groeten,

Ingrid.

 

Home

Agenda

© Ingrid Carpentier

Deze website, met teksten en foto's, werd door mijzelf ontworpen en samengesteld.