...

 

Ingrid Carpentier ©

Reiki Geschiedenis

Alvorens de geschiedenis van Reiki neer te pennen wens ik eerst op te merken dat verschillende mensen de geschiedenis zijn gaan uitpluizen en tot de vaststelling zijn gekomen dat bepaalde onderdelen van de door Mevrouw Takata doorgegeven geschiedenis niet stroken met de werkelijkheid.

Wat er ook van zij: De grote lijnen lopen zowat gelijk in elke naar voren gebrachte geschiedenis: 't verschil zit hem meer in de details.

 

Als je verschillende verhalen gelezen hebt kan je enkel maar tot de vaststelling komen dat we mevrouw Takata dankbaar kunnen zijn voor het feit dat zij Reiki in het westen heeft geïntroduceerd.

 

Het belangrijkste voor ons is dat we de essentie van Reiki begrijpen en gebruiken, voor onszelf en voor een ander.

 

Hieronder volgt het oorspronkelijke verhaal, doorgegeven door mevrouw Takata. Aansluitend vind je ook een samenvatting van de 'grote lijnen' welke in zowat elke Reiki-geschiedenis terugkomen.

 

Geschiedenis.

 

Het verhaal zoals het door mevrouw Takata werd doorgegeven.

Mikao Usui staat bekend als de ontdekker van Reiki. Strikt genomen is hij de herontdekker, want Reiki is in de oudheid al bekend geweest bij diverse groepen, zij het onder andere namen. Usui gaf tegen het einde van de 19e eeuw les op een christelijke universiteit in Kyoto Japan. Op een dag vroegen zijn studenten hem naar de aard van de genezingen van Jezus. Usui besloot om daar ernstig onderzoek naar te gaan doen. Hij reisde de wereld af en kwam daarbij onder andere in Chicago, Amerika, studeerde Sankriet om oude geschriften te kunnen lezen en ging naar India. In oude geschriften vond hij symbolen en formules, die iets te maken hadden met de genezende kracht die hij zocht. Hij kon er echter niets mee. Uiteindelijk keerde hij terug naar Japan. Hij besloot als laatste poging 21 dagen te gaan vasten en mediteren op de heilige berg Kurayama. Hij verzamelde 21 steentjes en elke dag gooide hij er 1 weg. Aanvankelijk gebeurde er niets totdat de 21e dag aanbrak...Hij had een visioen, waarin de symbolen en formules hem in het voorhoofd raakten.

 

Hij "had het licht gezien" en daalde af van de berg. Hij voelde zich energiek en sterk en dat was verbazend na 21 dagen vasten en mediteren. Hij stootte tijdens de afdaling zijn teen aan een steen. Instinctief pakte hij zijn teen vast en tot zijn verbazing stopte na enkele minuten het bloeden en nam de pijn af. Hij arriveerde bij een herberg en bestelde een compleet ontbijt. Normaalgesproken is zoiets na een vastenperiode niet erg verstandig, de maag kan dan het voedsel nog niet aan. Usui at met smaak en verwerkte het ontbijt zonder last te krijgen van indigestie. De kleindochter van de herbergier leed aan vreselijke kiespijnen. Usui bood aan te helpen en de hulp werd geaccepteerd. De pijnen verdwenen en Usui kreeg steeds meer in de gaten welk een kracht hij ontvangen had.

 

Samenvatting van de grote lijnen:

Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling aan de Japanse theoloog Dr. Mikao Usui geopenbaard, dit dankzij zijn levenslange beoefening, opleidingen en interesse.

Hij ontdekte de sleutels om deze Reiki energie van mens tot mens door te geven en te gebruiken. In een ononderbroken traditie worden deze doorgegeven van Meester op leerling.

Chujiro Hayashi werd door Mikao Usui opgeleid, welke op zijn beurt, de Amerikaans-Japanse, Mevrouw Hawayo Takata inwijdde in de leer. Zij introduceerde in de 70-er jaren het Reiki-systeem in de Verenigde Staten.

Alsdan werd gesproken van Reiki-masters. Zij heeft 22 mensen tot Reiki-master opgeleid.

 

 

Verschillende Reiki-systemen:

De 22 Reiki-masters, opgeleid door mevrouw Takata leken niet allemaal hetzelfde geleerd te hebben van haar. Daaruit zijn de verschillende Westerse Reiki-systemen ontstaan, waaronder o.a. Tera-Mai™ Reiki, het systeem waar ik in opgeleid ben.

 

De verschillende Reiki systemen zorgen soms voor verwarring voor wie aan Reiki wil beginnen. Wat ik kan zeggen is: Reiki is Reiki. Als je interesse hebt voor een Reiki systeem ga dan de geschiedenis van het Reiki-systeem wat je wil volgen na, maar vooral: kijk naar wat de master van je keuze uitdraagt en kan. Verder vind je ook tips op de bovenstaande paginalink “Reiki master”.

 

Agenda

Home