...

 

Ingrid Carpentier ©

Reiki & Seichem

Reiki & Seichem

 

Heling is een ruim begrip.

Om te helen is het nodig om de mens en de natuur holistisch te benaderen.

Bij Reiki en Seichem komt vooral het thema van energetisch helen aan bod.

 

Energetische heling houdt in het in balans brengen van de energieën van het lichaam.

Dit kan op verschillende wijzen en er bestaan legio technieken en systemen

om hiermee aan de slag te gaan.

Elke techniek of systeem heeft zijn waarde, en op deze pagina komen Reiki en Seichem aan bod.

 

 

Seichem = Helen met de energiën van de 4 elementen

 

Seichem is Kosmische helende energie van de 4 elementen en omvat:

 

Element Aarde = Reiki

Element Vuur = Sakara

Element Water = Sophi El

Element Lucht/Licht = Angeliclight

 

Zoals je kan lezen wordt Reiki hier benaderd vanuit de 4 Elementen

en is alsdus een onderdeel van Seichem.

 

Voor heling werkt zowel Reiki als Seichem middels energie-overdracht via de handen.

Elke energie van Seichem heeft door zijn aard een specifieke werking.

 

Iedereen kan met Reiki of Seichem energie werken.

Door middel van een (Reiki en/of Seichem) inwijding  kan je energiekanaal geactiveerd

(of meer geactiveerd) worden om Reiki of Seichem energie te laten doorstromen.

Reiki en Seichem hebben het grote voordeel dat het een prima hulpmiddel is voor zelfheling.

Met andere woorden, naast heling van anderen kan je ook jezelf helen.

In het geval van Seichem heel je met de energieën van de 4 elementen.

 

Als je met Seichem werkt hoef je je niet op één bepaalde energie af te stemmen. Als je je afstemt op Seichem stroomt de juiste energie daar waar nodig. Indien gewenst kan je je wel enkel op Reiki afstemmen (voor bvb. Reiki-groepsbehandelingen).

 

Zij die reeds met Reiki vertrouwd zijn kunnen ook geïnitieerd worden in Seichem. Voor hen zal Seichem een verdieping en verrijking zijn.

 

Meer gedetailleerde info over Reiki ...

 

Meer gedetailleerde info over Seichem ...

 

Meer informatie over de cursussen en workshops ...

 

Meer info over behandeling...

 

Over Reiki of Seichem Heling

 

Reiki of Seichem zijn natuurlijke helingswijzen

die individueel of in combinatie met andere geneesmethoden kunnen worden toegepast.

 

Reiki of Seichem brengt lichaam en geest in balans.

 

Als iemand lichamelijk niet in orde is, dan is dat een teken van het in onbalans zijn op fysiek niveau. Meestal komt dit voort uit een energetische, emotionele of mentale onbalans.

 

Door een Reiki of Seichem behandeling komt er extra energie beschikbaar voor het lichaam en op dat moment kan het lichaam met die extra energie aan het herstel beginnen. Het lichaam heeft een zelfgenezingsmechanisme. Reiki en Seichem ondersteunen dat zelfgenezingsmechanisme. De gever kan dus geen invloed uitoefenen op het resultaat van de behandeling. Het lichaam van de ontvanger en zijn energiesysteem regelen dat allemaal zelf. Het is voor een Reiki/Seichem behandeling dan ook niet nodig om een diagnose te stellen, trouwens een Reiki/Seichem beoefenaar is hiertoe niet bevoegd.

 

Reiki en Seichem werken ook op geestelijk niveau. Dat maakt dat Reiki en Seichem goed toepasbaar zijn bij bijvoorbeeld klachten die voortkomen uit ongezonde stress, zoals bvb hoofdpijn, maagklachten, onrust, enz...

 

Zeker is dat Reiki/Seichem nooit negatief of schadelijk is. Reiki/Seichem pakt de oorzaak van de ziekte aan en ruimt daarbij alle verschijnselen van het ziektebeeld op.

 

Verder is er weinig bekend over hoe het fysieke van de mens (het lichaam) en die energie met elkaar samenwerken als het om genezing gaat. De wetenschap is nog maar net begonnen met wetenschappelijke experimenten op dit terrein.

 

Wat we wel weten is dat je na enkele Reiki/Seichem behandelingen toename ervaart van vitaliteit, gevoeligheid en intuïtie, kracht, uithoudingsvermogen, innerlijke rust en levensvreugde.

 

Reiki en Seichem zijn er in de eerste plaats voor jezelf.

Ze helpen je bij je eigen lichamelijke en geestelijke heling en groei.

 

Het meest waardevolle van Reiki of Seichem is, dat het ons in staat stelt,

door middel van het laten stromen van de energie,

ons innerlijk zelf en ons uiterlijk gedrag in harmonie met elkaar brengt.

 

* Reiki of Seichem vervangt géén bezoek aan de dokter en er worden géén diagnoses gesteld. Een Reiki of Seichembehandeling is een alternatieve helingmethode. Desgewenst kunnen de Reiki of Seichembehandeling in overleg gaan met de behandelende geneesheer.

 

Home

Agenda